ABP Poland z inicjatywą na rzecz rozwoju zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce

Firma ABP Poland uruchomiła pierwsze w Polsce pilotażowe gospodarstwo w Chełminku w województwie wielkopolskim. W ramach projektu wykorzystane zostaną rozwiązania do analizy danych, mające na celu poprawę produktywności, rentowności i zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. W ciągu najbliższych dwóchtrzech lat 40-hektarowe gospodarstwo stanie się stadem doświadczalnym dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Projekt realizowany jest we współpracy z MSD Animal Health, światowym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt i producentem szerokiej gamy farmaceutyków weterynaryjnych, szczepionek i rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Przedsięwzięcie wykorzystuje kompleksowy zestaw rozwiązań technologicznych, które obejmują identyfikację zwierząt oraz monitoring. Gospodarstwo uczestniczące w projekcie zajmuje się hodowlą bydła mlecznego oraz opasaniem zwierząt – zarówno ras mlecznych, jak i mięsnych, które po osiągnięciu odpowiedniej wagi trafiają do przetwórstwa w pobliskim zakładzie ABP w Pniewach. Systemy monitorowania wdrożone w gospodarstwie w Chełminku gromadzą informacje o dobrostanie zwierząt, które są następnie przesyłane do komputera lub urządzenia mobilnego. Technologia śledzi wzorce zachowań (m.in. aktywność ruchową zwierząt, spożycie wody i paszy, przeżuwanie). Zebrane dane są dostępne w czasie rzeczywistym. Na podstawie zebranych informacji hodowcy mogą wykrywać rozwijające się problemy zdrowotne, szybko oceniać reakcję na różne zabiegi weterynaryjne, a także śledzić problemy zdrowotne zwierząt w okresach wysokiego ryzyka i błyskawicznie na nie reagować. Gospodarstwa mogą również skorzystać z optymalizacji wskaźników rozrodu i procesów podejmowania decyzji dotyczących zdrowia całego stada. Co więcej, hodowcy mogą lepiej zrozumieć wpływ czynników środowiskowych na dobrostan zwierząt i skutecznie rozwiązywać zaistniałe problemy. Inne obszary, wokół których koncentruje się działalność pilotażowego gospodarstwa, obejmują profilaktykę zdrowotną zwierząt, w tym opracowywanie protokołów szczepień oraz zarządzania siarą. Ma to na celu ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawę wydajności zwierząt w obu kierunkach produkcji mlecznej, jak i mięsnej. Zdaniem Piotra Romaszewskiego, członka zespołu ds. zrównoważonego rolnictwa w ABP, pilotażowe gospodarstwo w Chełminku to dopiero początek wdrażania przez firmę innowacyjnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że odegra ono kluczową rolę we wspieraniu hodowców w całym kraju, aby stali się światowymi liderami zrównoważonej produkcji wołowiny – podkreśla P. Romaszewski. Dotychczasowe wyniki uzyskane na farmach demonstracyjnych ABP w Irlandii i Wielkiej Brytanii dowodzą, że możliwe jest ulepszenie genetyki cieląt mieszańców bydła mlecznego z mięsnym, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na produkcję mleka oraz środowisko naturalne. Od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych z polskiego gospodarstwa, czyli od początku 2023 r. – pojawiły się pierwsze wskaźniki, które wskazują na poprawę zdrowia i reprodukcji w stadzie. Podczas realizacji projektu w Polsce firma zamierza opracować profilaktyczne proaktywne protokoły zdrowotne, które zostaną udostępnione hodowcom współpracującym z ABP Poland w ramach programu wsparcia i zapewniania jakości

Reklama

Partnerzy