Rada programowo-naukowa miesięcznika GOSPODARKA MIĘSNA: 

 

dr hab. inż. Dariusz Lisiak – przewodniczący,

 

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka,

 

prof. dr hab. Marek Cierach,

 

mgr Łukasz Dominiak,

 

prof. dr hab. Włodzimierz Dolata,

 

mgr Jacek Marcinkowski,

 

prof. dr hab. Andrzej Pisula,

 

mgr Wiesław Różański,

 

prof. dr hab. Mirosław Słowiński,

 

Kazimierz Stańczyk,

 

dr inż. Piotr Szymański.