W dniu 8 czerwca 2016 r. na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się seminarium i warsztaty „Mrożenie, pakowanie, kontrola procesów - innowacyjne technologie dla przemysłu spożywczego” przygotowane przez UWM, Witt Polska, Ulma Packaging Polska oraz Linde Gaz Polska.  Seminarium było okazją do zapoznania się z bogatą oraz innowacyjną ofertą w branży rozwiązań do pakowania w przemyśle spożywczym.

Spotkanie w imieniu gospodarzy  otworzył  dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM  - przedstawiciel Wydziału Nauki o Żywności UWM.  W imieniu organizatorów, gości i gospodarzy przywitała Bożena Szymianiec – przedstawiciel Linde Gaz Polska.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania szeregu referatów oraz obejrzenia wielu prezentacji branżowych, nowoczesnych rozwiązań stosowanych w przemyśle spożywczym.

Pierwszą prezentację poprowadził Krzysztof Czerwiński  - wiceprezes Witt Polska wraz z dr hab. inż. Tomaszem Rydzkowskim na temat kontroli procesów pakowania. Zaprezentowane zostały urządzenia do kontroli procesu pakowania oraz analizy gazów występujących w tymże procesie, były to np. Analizator Gazów OXYSPOT, DETEKTOR NIESZCZELNOŚCI LEAK-MASTER®EASY, OXYBABY® 6.0. bezprzewodowy i poręczny analizator przeznaczony do wykrywania pomiarów O, CO lub O i CO.

Omówione zostały także mieszalniki gazów służące do wytwarzania określonych, wymaganych przez proces mieszanin gazowych. Nowością, którą zaprezentowano był elektroniczny mieszalnik przeznaczony stricte do procesu pakowania, KM100 MEM+, w którym wymagane stężenia poszczególnych gazów składowych ustala się poprzez ekran dotykowy.

 

Nowe rozwiązania w ofercie Ulma Packaging- to temat prezentacji, którą wygłosił Sławomir Zieliński dyrektor regionalny Polska Zachodnia. Specyfiką firmy jest produkcja rozwiązań wyłącznie pod konkretne zamówienia i produkty. Szeroka oferta to 7 linii produktowych obejmujących poziome maszyny pakujące, maszyny do termoformingu, traysealery, pionowe maszyny pakujące i rozwiązania do pakowania termokurczliwego, a także własny dział automatyzacji procesów pakowania. W trakcie prezentacji została omówiona nowa linia maszyn rolowych przygotowanych do sanityzacji TFS, przebudowa linii maszyn typu Flow Pack, budowa i rozwój automatyzacji pakowania oraz zaprojektowanie maszyny wspólnie z firmą SealedAir Cryovac, która redukuje zużycie folii.

Linde Gaz Polska przedstawiła zestaw trzech najważniejszych tematów z technologii pomagających zapewnić jakość i świeżość produktów spożywczych. Łukasz Betliński  - product manager food Linde Gaz Polska  -  opowiedział o systemie MAPAX®LD, innowacyjne technologie wykrywania nieszczelności opakowań MAP. MAPAX®LD jest opatentowaną technologią stosowaną głównie w liniach do produkcji wyrobów spożywczych m.in. mięsa, sałatek czy ryb w atmosferze modyfikowanej. System kontroluje wszystkie opakowania i wykrywa tylko te wadliwe. Grzegorz Pawlonka  - product manager food Linde Gaz Polska - opowiedział o podwójnej sile mrożenia. CryoAssist TM to kriogeniczna metoda mrożenia firmy Linde, stosowana do podmrażania produktu przed jego dalszym przetwarzaniem lub zamrożeniem. Stanisław Blicharz  - key account ds. suchego lodu Linde Gaz Polska -  omówił  zastosowanie suchego lodu w przemyśle spożywczym np. do schładzania świeżego mięsa, przechowywania i transportu substancji wrażliwych na temperaturę oraz do czyszczenia.

Oprócz wykładów prowadzonych przez osoby ze wspomnianych firm, wykłady poprowadziła kadra Wydziału Nauki o Żywności UWM:

- Przechowywanie mięsa i przetworów - aspekty mikrobiologiczne   - dr inż. Lucyna Kłębukowska.  

- Innowacje – nauka - przemysł - dr inż.  Janusz F. Pomianowski PTTŻ Odział Olsztyński UWM,

- Wpływ  techniki pakowania na zmiany jakości pieczywa w trakcie przechowywania  - dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, dr inż. Iwona Michalska-Pożoga.

W czasie prezentacji praktycznych firmy zaprezentowały swoje technologie i urządzenia:

- ULMA Packaging Polska  - zaprezentowane zostały dwie maszyny pakujące -  maszyna rolowa TFS 200 oraz maszyna typu Flow Pack FV35. Dokładny sposób działania, zastosowanie oraz technologię przybliżył Piotr Tyrek - dyrektor regionalny Polska Południowa.

 - WITT POLSKA  - rozwiązania z zakresu technologii bezpieczeństwa gazowego i inżynierii procesowej.  Mieszalniki, dozowniki i analizatory gazów,  elektroniczne systemy sterowania i analizy, kompleksowe instalacje włączone w proces technologiczny

LINDE GAZ POLSKA - gazy i technologie gazowe - MAPAX®LD to innowacyjna i wyjątkowo precyzyjna technologia wykorzystująca wodór do szybkiego i nieniszczącego wykrywania nieszczelności w linii produkcyjnej. Pozwala ona prosto i szybko wykryć nieszczelne opakowania i usunąć je z łańcucha produkcyjnego.

 

 

Po skończonym  sympozjum na uczestników czekała część artystyczna połączona z poczęstunkiem.  Korzystając z pięknej pogody, goście i organizatorzy zasiedli do stołów, a występ zespołu „Shantaż” nad wodami jeziora Kortowskiego podkreślił urok kampusu uniwersyteckiego, jako miejsca nauki, pracy i wypoczynku. Impreza dogasła wraz z ogniskiem ok. godziny 22, wszyscy uczestnicy wyrazili chęć ponownego  spotkania.